W jaki produkt zainwestować swoje oszczędności?

Każdy z nas podlega naturalnemu dążeniu do gromadzenia oszczędności w celu zabezpieczenia przyszłości własnej rodziny. Często jednak nie jesteśmy przekonani co do metody ich pomnażania oraz miejsca przechowywania. Popularne i mniej znane oraz bezpieczne i ryzykowne metody zwiększania kapitału przybliży poniższy artykuł.inwestycje

Po pierwsze oswojenie z ryzykiem

Bez względu na to czy obracany niewielka sumą pieniężną czy potężnym kapitałem nie ominie nas problem określenia dopuszczalnego dla nas poziomu ryzyka. Im jest on wyższy, tym większa szansa na znaczną stopę zwrotu, lecz nie każdy z nas może pozwolić sobie na tak śmiałe obracanie posiadanymi pieniędzmi. Jest to uzależnione między innymi od wielkości kapitału, wieku, czasu trwania inwestycji oraz osobistych predyspozycji do podejmowania ryzyka i znoszenia stresu. Dodatkową przeszkodą może być płynność danego instrumentu finansowego bądź innego przedmiotu inwestycji, od której zależy możliwość wcześniejszej rezygnacji i odzyskania środków finansowych. Zazwyczaj inwestycje długoterminowe dotyczą przedmiotów mniej płynnych niż krótkoterminowe.

Różne rynki – wiele możliwości

Zanim wybierzemy konkretną metodę pomnażania oszczędności, warto zwrócić uwagę na to, że poszczególne instrumenty inwestycyjne dostępne są w obrębie kilku rynków: pieniężnego, kapitałowego, terminowego czy walutowego. Pierwszy z nich cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób, które pragną ulokować swoje oszczędności w sposób bezpieczny, prosty oraz płynny. Te niewątpliwe zalety instrumentów dostępnych na rynku pieniężnym, takich jak lokaty bankowe, konta oszczędnościowe czy bony skarbowe, wiążą się z niewielką stopą zwrotu.

Najpopularniejszymi przedmiotami obrotu na rynku kapitałowym są akcje oraz obligacje. Posiadanie pakiety akcji jest ściśle związane z byciem współwłaścicielem danej spółki akcyjnej, a tym samym decydowaniem o jej funkcjonowaniu podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, pobieraniem dywidendy czy należności z tytuły sprzedaży majątku przedsiębiorstwa po jego upadku. Obrót akcjami na rynku wtórnym wymaga od inwestora ciągłej czujności i uważnego śledzenia ruchów innych graczy giełdowych oraz raportów dotyczących kondycji przedsiębiorstw. W zamian za poświęcony czas i poniesione ryzyko można jedna spodziewać się znacznie wyższych zysków niż na rynku pieniężnym.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także obligacje, będące potwierdzeniem udzielenia specyficznego rodzaju pożyczki na rzecz ich emitenta, który w określonym czasie zobowiązuje się oddać należną kwotę wraz z ustalonymi odsetkami. Obligacje najlepiej sprawdzają się w kieszeniach tych inwestorów, którzy liczą na stały i pewny zysk, na który mogą poczekać od roku do nawet dziesięciu lat. Odmiennym rodzajem rynku jest rynek terminowy, na którym handluje się instrumentami pochodnymi, między innymi kontraktami terminowymi, opcjami i swapami. Ich konstrukcja oraz sposób funkcjonowania różnią się od instrumentów bazowych, a także samo poruszanie się na rynku terminowym jest odmienne od inwestowania na rynku kapitałowym, co sprawia że początkujący inwestor powinien przejść gruntowne szkolenie przed przystąpieniem do obracania środkami pieniężnymi. Gdy brakuje czasu bądź dostępu do fachowej wiedzy warto pomyśleć o powierzeniu oszczędności specjalistom w dziedzinie inwestowania i pomnażać kapitał dzięki funduszom inwestycyjnym.

Powiązana tematyka