W co zainwestować pieniądze? Bank gwarancją bezpieczeństwa

Pracujemy, zarabiamy pieniądze, mamy dodatkowy dochód. Gdy pojawia się nadwyżka środków finansowych zawsze warto ją jeszcze pomnożyć. Pieniądze powinny dla nas pracować i powiększać nasze oszczędności. W jaki sposób bezpiecznie je lokować, by mieć zawsze pewny zysk? Lokaty bankowe są najpewniejszym i najbezpieczniejszym sposobem na zainwestowanie swoich oszczędności.szybka pożyczka

Czym są lokaty bankowe?

Lokaty są pewnym, ale ściśle określonym rodzajem inwestycji. Ich nadrzędnym celem jest pomnożenie posiadanych oszczędności należących do danej osoby, która składa w banku depozyt pieniężny. Zysk z lokaty dzieli się na zysk konsumenta i instytucji finansowej, w tym przypadku banku. Klient banku otrzymuje odsetki za to, że w banku zdeponował swoje oszczędności i je zamroził na określony czas, natomiast od strony banku, który oferuje lokatę, takie depozyty służą pozyskaniu kapitału na finansowanie jego pozostałej działalności. Dzięki zakładanym lokatom i pozyskanym w ten sposób środkom pieniężnym, banki mogą udzielać kredytów i pożyczek.

Dlaczego tak ulokowane pieniądze są bezpieczne?

Banki są specyficznymi instytucjami finansowymi, uznawanymi na całym świecie za jedne z najbezpieczniejszych. Lokaty bankowe to najpewniejsza inwestycja. Duże instytucje finansowe upadają bardzo rzadko, choć i taki kryzys może się zdarzyć. Bank Lehman Brothers ogłosił swoją upadłość we wrześniu 2008 roku. Wydarzenie to prawdopodobnie było jedną z głównych przyczyn kryzysu finansowego w ostatnich latach. Pamiętajmy jednak, że banki upadają bardzo rzadko. Przez ostatnie 25 lat w Polsce upadłość ogłosiło 6 banków. W ciągu ostatnich 11 lat natomiast żaden bank komercyjny nie ogłosił upadłości. Ale strzeżonego Pan Bóg strzeże… Skoro bank może ogłosić swoją upadłość, to i jego klient może zbankrutować. Owszem tak może się wydarzyć, jednak warto jednak pamiętać, że istnieje taka instytucja jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w razie upadłości banku wyruszy jego klientom na ratunek.

Co gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Depozyty, które są przechowywane w każdym prywatnym (komercyjnym) i spółdzielczym banku krajowym (bank krajowy oznacza bank, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gdyby wydarzyła się hipotetyczna sytuacja, że bank składa wniosek o ogłoszenie upadłości, Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca wtedy deponentom banku zwrot kapitału, który został ulokowany w instytucji finansowej, która ogłosiła upadłość. Klient banku, otrzymuje wpłacony przez siebie depozyt wraz z odsetkami. Gwarancja dotyczy depozytu pieniężnego do wartości, której suma nie przekracza równowartości 100 000 euro.gotowka

Co się dzieje, gdy depozyt przekracza wartość 100 000 euro? Czy klient banku jest skazany na bankructwo? Depozyty przekraczające 100 tys. euro mogą zostać odzyskane w wyniku podziału majątku upadłego banku. Dzieje się tak podczas postępowania upadłościowego. Lokaty bankowe to najlepsze lokaty dla oszczędności, gdyż są przede wszystkim stabilne i bezpieczne.

Powiązana tematyka