Rodzaje oprocentowania lokat bankowych

Depozyty terminowe od wielu lat są najpopularniejszą formą oszczędzania pieniędzy, ale także sposobem na ich pomnażanie. Profity wprawdzie nie są tak okazałe jak w przypadku np. inwestycji giełdowych, czy produktów strukturyzowanych, jednak lepiej zyskać nawet niewielkie sumy, niż nie zyskać nic. Na to ile zarobimy na lokacie bankowej wpływa kilka czynników, ale zdecydowanie najważniejsze jest oprocentowanie, które już przy pierwszym kontakcie z ofertą pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa określić, czy dany produkt będzie dla nas opłacalny.depozyty terminowe

Oprocentowanie w skali roku

Analizując porównanie lokat i wartości oprocentowania poszczególnych ofert warto mieć na uwadze, że banki zawsze podają wartości procentowe w skali roku zatem, jeśli planujemy ulokować nasz kapitał na okres krótszy niż 12 miesięcy, wówczas oprocentowanie rzeczywiste będzie niższe niż to podane w ofercie. Przy wyliczaniu potencjalnego zysku, jaki przyniesie nam wybrany depozyt terminowy powinniśmy także wziąć pod uwagę częstotliwość kapitalizacji odsetek, czyli jak często odsetki będą dopisywane do naszego depozytu, a także 19% podatek od zysku kapitałowego, który zostanie potrącony z naliczonych zysków.

Rodzaje oprocentowania

Omawiane wcześniej parametry wpływają bezpośrednio na opłacalność danej lokaty i na ich podstawie wyliczyć można prognozowane zyski jakie produkt pozwoli osiągnąć, ale nie mniej istotnym czynnikiem na jaki należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy jest rodzaj oprocentowania, a rozróżniamy jego dwa typy. Oprocentowanie lokat może być stałe lub zmienne i z reguły to pierwsze występuje w przypadku depozytów krótkoterminowych nieprzekraczających 12 miesięcy, natomiast oferty długoterminowe powyżej 12 miesięcy charakteryzują się oprocentowaniem zmiennym. Lokaty bankowe z oprocentowaniem stałym pozwalają wyliczyć potencjalny zysk jeszcze przed podpisaniem umowy, ponieważ oprocentowanie jest jednakowe przez cały okres lokowania kapitału. Takie rozwiązanie to niewątpliwie zaleta, gdyż zabezpiecza klienta przed zachwianiami na rynku i może on być pewny tego, że zarobi dokładnie tyle ile oferuje mu lokata. Takiej gwarancji nie daje oprocentowanie zmienne, które może zmieniać się na skutek czynników zewnętrznych takich jak zmiany stóp procentowych ogłaszanych przez NBP. Może to być zarówno z korzyścią jak i niekorzyścią dla klienta, który przy wzroście oprocentowania zyska na odsetkach, ale przy obniżce musi liczyć się ze stratą. Wahania te powodują, że lokaty bankowe długoterminowe są nieprzewidywalne i nie jest możliwe wyliczenie potencjalnego zysku.

Powiązana tematyka