O lokacie z funduszem słów kilka

Lokaty powiązane z funduszami były bardzo modne kilka lat wstecz, ponieważ generowały bardzo wysokie zyski. Ostatnio ta moda powróciła. Dlaczego? Po pierwsze lokaty tradycyjne są bardzo nisko oprocentowane, a po drugie tego rodzaju depozyty są atrakcyjne ze względu na oprocentowanie, które jest zdecydowanie wyższe niż innych lokat. Część pieniędzy zdeponowanych na lokacie z funduszem inwestycyjnym pracuje na rynku kapitałowym. Gra na giełdzie bywa jednak ryzykowana. Czy więc lokata z funduszem jest opłacalna i dlaczego? Jak są najlepsze lokaty z funduszem?oszczednosci

Od czego jest zależna wysokość oprocentowania lokat?

Oprocentowanie lokat jest związane z sytuacją rynkową i działaniami Rady Polityki Pieniężnej, czyli organu Narodowego Banku Polskiego, która ustala wysokość stóp procentowych, a w tym stopy referencyjnej, od której zależy oprocentowanie lokat. Im stopy procentowe są wyższe, tym bardziej opłaca się założenie lokat bankowych. Gdy wartość stóp spada, lokaty bankowe mają niższe oprocentowanie i zyski, jakie są w stanie wygenerować są także zdecydowanie mniejsze. W październiku 2013 roku stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego były na najniższym poziomie w całej swojej dotychczasowej historii. Dlatego oprocentowanie na lokatach bankowych spadło, a same lokaty przestały być opłacalne. By zachęcić klientów do deponowania środków finansowych, banki zaproponowały zakładanie lokat z funduszem inwestycyjnym. Lokaty te są atrakcyjnie oprocentowane, ale czy zysk z nich jest jednak pewny?

Lokata z funduszem – bezpieczna inwestycja czy nie?

ranking lokatLokata kojarzy się z bezpieczeństwem dla zdeponowanych w banku pieniędzy. Jest to depozyt, który niejako gwarantuje zwrot wpłaconego kapitału z nadwyżką pochodzącą z oprocentowania, jakie zaproponował bank. Lokata z funduszem już tak do końca bezpieczna nie jest. Część pieniędzy jest rzeczywiście lokowanych w banku na typowym depozycie, a część inwestowana jest w jednostki funduszy, czyli na giełdzie. Następuje tutaj podział pół na pół, 30% na 70 procent lub odwrotnie i dotyczy to lokowania środków finansowych. Ryzyko zawsze jest związane z inwestycją, a inwestycja z koniunkturą na rynku kapitałowym. Jeśli koniunktura jest korzystna, lokata przynosi zyski – duże z funduszy inwestycyjnych i dodatkowe z samej lokaty. Pamiętajmy jednak, że w przypadku lokat z funduszem, bank gwarantuje zwrot pełnego kapitału wpłaconego jedynie na lokatę, zysk z funduszy zależy od sytuacji rynkowej i stanu giełdy papierów wartościowych. Jeśli koniunktura na giełdzie nie będzie dobra, możemy nawet stracić część pieniędzy inwestowaną w fundusze.

Dlatego zanim zdecydujemy się na zawarcie lokaty z funduszem inwestycyjnym, dobrze należy rozpoznać sytuację rynkową, zwłaszcza dotyczy to inwestycji w akcje. Bezpieczeństwo lokaty z funduszem pojawia się jedynie wtedy, gdy środki inwestowane są w papiery dłużne czy obligacje Skarbu Państwa. Ryzyko, choć nadal istnieje, jest naprawdę niewielkie, ale zysk na pewno nie będzie też spektakularny, lecz zbliżony do oprocentowania zwykłych lokat.

Powiązana tematyka