Najpopularniejsze rodzaje depozytów bankowych

Depozyty bankowe to bardzo ogólne pojęcie. Dlatego mówiąc o depozytach bankowych możemy wyróżnić kilka ich rodzajów. Pod względem charakterystyki będą różniły się: oprocentowaniem, terminem zapadalności oraz przede wszystkim – przeznaczeniem. Jakie zatem możemy wymienić najczęściej spotykane i najpopularniejsze rodzaje depozytów?

Standardowe konta bankowe

Najpowszechniejszym produktem bankowym, oferowanym przez wszystkie banki, jest konto bankowe. Jest to rachunek, który umożliwi nam rozliczanie się z innymi osobami czy też podmiotami. Konto bankowe pozwala na przeprowadzanie przelewów z naszego konta na inne. Dzięki temu możemy np. płacić rachunki lub otrzymywać wynagrodzenie za pracę. Do konta bankowego jest dodawana karta debetowa, która z kolei będzie służyć do przeprowadzania płatności bezgotówkowych oraz wypłacania środków z bankomatów.

Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowe czy też inaczej konto oszczędnościowe w swojej charakterystyce jest podobne do standardowego konta bankowego. Wyjątkiem jest występowanie oprocentowania. Środki na takim koncie są oprocentowane i przynoszą odsetki. Dlatego pod tym względem konta oszczędnościowe są lepsze niż zwykłe konta bankowe. Częstym ograniczeniem na kontach oszczędnościowych jest liczba darmowych przelewów w miesiącu. Banki przeważnie pozwalają miesięcznie wykonać kilka bezpłatnych przelewów. Jeśli przekroczymy wyznaczoną liczbę, będziemy musieli zapłacić prowizję od przelewu.

Lokata terminowa

Kolejnym rodzajem depozytów bankowych jest lokata terminowa. Lokaty terminowe, jak sama nazwa wskazuje, są zakładane na określony czas. Termin zapadalności może wynosić od nawet jednego dnia do 2 lub 3 lat. Większość ludzi obecnie decyduje się na zakładanie lokat na 3 lub 6 miesięcy. Popularne są także lokaty roczne. Środki na lokacie terminowej, podobnie jak na koncie oszczędnościowym, są oprocentowane. Dlatego lokaty terminowe są zakładane z myślą o zysku. Lokaty posiadają z reguły wyższe oprocentowanie niż rachunki oszczędnościowe. Jednak ograniczają możliwość dysponowania zdeponowanymi środkami. Wpłacając oszczędności na lokatę, będziemy mogli wypłacić je dopiero po zakończeniu umowy. Jeśli zdecydujemy się na wycofanie środków z lokaty przed czasem, stracimy wypracowane odsetki.

Lokaty progresywne

Szczególnym przykładem lokat terminowych są lokaty progresywne. Ich oprocentowanie z każdym okresem kapitalizacji odsetek rośnie o stałą wielkość. Najwyższe oprocentowanie osiągniemy w ostatnim okresie kapitalizacji. Po każdym naliczeniu odsetek, będziemy mogli wypłacić środki z lokaty wraz z wypracowanymi zyskami. Z drugiej strony, zyski z takich lokat są niższe niż z najlepszych lokat terminowych, pomimo tego, że oprocentowanie lokaty progresywnej może być imponujące w ostatnim okresie kapitalizacji. Przy analizie lokat progresywnych, należy brać pod uwagę średnie oprocentowanie z całego okresu trwania umowy.

Polisolokaty oraz produkty strukturyzowane

Nieco innymi rodzajami lokat są tzw. polisolokaty i lokaty strukturyzowane. Są to zwykle połączenia standardowych depozytów bankowych z produktami inwestycyjnymi. W ten sposób klienci banków mogą ominąć płacenie podatku Belki i tym samym zwiększyć zyski. Tego typu produkty są ryzykowniejsze niż zwykłe lokaty terminowe czy też kotna oszczędnościowe. Polisolokata to połączenie depozytu bankowego z ubezpieczeniem na życie. Ryzyko tutaj nie jest duże, jednak produkty te są skomplikowane w swoje strukturze. Podobnie rzecz ma się co do lokat inwestycyjnych, które są połączeniem lokaty bankowej i instrumentu pochodnego – np. opcji. Klienci mogą dzięki temu zarobić więcej, lecz taka inwestycja jest obarczona wyższym ryzykiem.

Powiązana tematyka