Na czym polega kapitalizacja odsetek na lokacie?

Każdy kto dokonywał porównania lokat w celu odnalezienia najkorzystniejszej z nich z pewnością zauważył, że pierwszoplanowym czynnikiem wyszczególnianym w w każdej ofercie jest oprocentowanie. W istocie to współczynnik informujący nas o tym, ile możemy na danym produkcie zarobić, ale pamiętajmy, że zyski zależą także od kapitalizacji odsetek i na niej również należy skupić uwagę. Czym zatem jest ta kapitalizacja i dlaczego ma tak istotny wpływ na zyskowność danej lokaty?Financial 2

Żeby zrozumnieć kapitalizację odsetek, warto znać mechanizm działania lokaty bankowej, a przdstawia się to w taki sposób, że deponent wpłaca określoną sumę pieniędzy na określony czas i w tym okresie jego pieniądze poddawane są oprocentowaniu na skutek czego na koniec umowy bank zwraca wpłaconą sumę razem z naliczonymi odsetkami. Kapitalizacja powoduje, że oferta zmienia nieco swoją zasadę naliczania zysku i przez okres trwania umowy odsetki naliczane są wielokrotnie i z reguły w jednakowych odstępach czsu, a depozyt z każdą kapitalizacją zwiększa się o określone odsetki. Co to oznacza? Dokładnie to, że kolejne oprocentowanie będzie liczone od coraz to wyższych kwot depozytu, a tym samym zysk z lokaty będzie coraz większy. Ważne jest zatem, by wybrany przez nas produkt oszczdnościowy posiadał w miarę możliwości jak najczęstszą kapitalizację, ponieważ taka oferta nawet jeśli jest nisko oprocntowana, może być korzystniejsza niż ta, której oprocentowanie jst wyższe, a nie posiada kapitalizacji i odsetki naliczane są jednorazowo na koniec umowy.pieniadze

W praktyce kapitalizacja odsetek jest korzystna w przypadku lokat krótkoterminowych miesięcznych, lub nawet jednodniowych, gdyż po każdym okresie deponowania naliczane są odsetki, a umowa może być automatycznie odnawialna i trwać przez kolejne dni, czy miesiące. Należy jednak dokładnie prześledzić warunki umów poszczególnych ofert, ponieważ produkty krótkoterminowe są z reguły dość nisko oprocentowane i warto przekalkulować ich opłacalność. Lokaty nie są przecież tylko po to, by ochronić nasze oszczędności przed inflacją, ale także by dać możliwość zyskania na tym, że powierzamy bankowi nasze fundusze, którymi instytucja finansowa będzie obracała i generowała dodatkowe dla siebie zyski. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zbadać rynek, a odpowiednie porównanie lokat powinno pomóc wybrać najwłaściwszą i najbardziej opłacalną ofertę.

Powiązana tematyka