Na co zwracać uwagę przy zaciąganiu kredytu hipotecznego?

Kredyt mieszkaniowy stanowi długoletnie zobowiązanie i jest poważnym obciążeniem budżetu gospodarstwa domowego. Dlatego trzeba dokładnie przeanalizować oferty przed wyborem banku i podpisaniem umowy. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, aby wybrać najlepszy kredyt hipoteczny, a nie najlepiej wyglądającą reklamę tej usługi.bank w Polsce

Poznajemy wszystkie ukryte koszty

Koszty, jakie generują kredyty mieszkaniowe, to nie tylko wartość otrzymanego kapitału wraz z odsetkami. Musimy uwzględnić również dodatkowe opłaty, takie jak prowizja dla banku za udzielenie kredytu. Możliwe, że będziemy musieli założyć specjalne konto, na które będą przelewane pieniądze. Kolejne koszty to opłacenie rzeczoznawcy wyceniającego nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie kredytu oraz koszt wpisu do księgi wieczystej informacji o hipotece. Należy też dowiedzieć się, czy bank pobiera opłatę za spłacenie kredytu przed czasem.

Trzeba wiedzieć, że nie wszystkie nasze koszty będą zapisane bezpośrednio w umowie. Należy także przeanalizować tabelę opłat i prowizji danego banku. Niestety, ten dokument może ulegać zmianie, a wraz z nim – wysokość opłat.

Obowiązkowe ubezpieczenia a kredyty hipoteczne

Coraz więcej banków jako warunek zawarcia umowy kredytowej wskazuje obowiązkowe ubezpieczenie wraz z przekazaniem polisy do dyspozycji banku w przypadku problemów ze spłatą. W ten sposób bank zabezpiecza się przed sytuacjami losowymi, zwłaszcza w początkowym okresie trwania umowy, gdy nie została jeszcze wpisana hipoteka do księgi wieczystej.

Typowe ubezpieczenia, jakich żądają banki to: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na życie, od utraty źródła dochodów, od odpowiedzialności cywilnej. Zazwyczaj bank twierdzi, że te ubezpieczenia nie są wymagane, ale przy ich braku może wzrosnąć oprocentowanie kredytu. Taka sama sytuacja wystąpi, gdy ubezpieczenie wprawdzie zakupimy, ale zrezygnujemy z niego przed spłaceniem kredytu. Sprawdź na tym portalu – link – więcej informacji.

Szczególnym typem zabezpieczeń jest ubezpieczenie pomostowe, które klient płaci do czasu uzyskania wpisu hipotecznego. Jednak sam musi zadbać o to, by dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające ten wpis i zmniejszyć wysokość rat o koszt tego ubezpieczenia.

Uwaga na kredyty walutowe

Wiele osób, które w przeszłości wzięły kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, do tej pory narzeka na kilkukrotny nawet wzrost zadłużenia na skutek zmiany relacji kursu franka i złotówki.

Obecnie banki coraz rzadziej są skłonne do udzielania kredytów w innej walucie niż złoty. Jeśli prześledzimy ranking kredytów mieszkaniowych, niemal wcale nie znajdziemy takich ofert. Jednak czasem takie rozwiązanie jest możliwe i korzystne, na przykład, jeśli dana osoba otrzymuje wypłatę w euro lub w dolarach. Wtedy płacenie kredytu w tej samej walucie pozwala uniknąć tzw. przewalutowania, co w uproszczeniu można określić jako konieczność przeliczania na złotówki z uwzględnieniem różnic kursowych kupna i sprzedaży.

Kredyty hipoteczne mogą być pomocą w realizacji marzeń dotyczących własnego mieszkania, ale tylko wtedy, gdy korzysta się z nich z rozwagą i dokładnie sprawdza wszystkie koszty.

Powiązana tematyka