Lokaty długoterminowe w 2015 roku

Jeżeli chcemy otrzymać lepszą ofertę oprocentowania naszych środków na lokacie, to musimy zdecydować się na lokatę długoterminową. Lokata na 12, czy 24 miesiące będzie lepiej oprocentowana niż 30-dniowa czy kilkumiesięczna.Financial 2

Na jaki procent można liczyć?

Zakładając lokatę długoterminową musimy liczyć się z tym, że pomimo zmian w wysokości oprocentowania, nasze środki pieniężne będą zarabiały tyle ile wynosiło oprocentowanie w momencie założenia lokaty i wpłacenia na nią naszych oszczędności. W tym momencie oprocentowanie jest tak niskie, że naprawdę istnieją małe szanse, aby jeszcze spadło. Prędzej zacznie stopniowo wzrastać i właśnie z tego powodu banki zachęcają do lokowania pieniędzy dosyć ciekawym procentem.

Podobnie jak w krótkoterminowych lokatach także długoterminowe dzielą się na takie, które wymagają spełnienia dodatkowych warunków przez klienta i na takie, które można założyć bez żadnych haczyków. W lokatach długoterminowych bez dodatkowych warunków, liderem jest Getin Bank, a także Idea Bank. Oferują 2,65% w skali roku dla środków na lokacie 12 miesięcznej. Oczywiście im dłuższy będzie ten okres tym większe oprocentowanie otrzymamy. Warto negocjować wysokość oprocentowania z bankiem.

Zalety i wady długoterminowego lokowania środków pieniężnych

Jak każdy produkt tak również lokaty bankowe wrzesień 2015 mają swoje wady i zalety. Dużo zależy od tego na jak długi okres czasu założymy lokatę i jak w czasie jej trwania zmieni się sytuacja na rynkach finansowych. Jeżeli okaże się, że w tym czasie oprocentowanie lokat wzrosło, to nasze środki i tak nie zaczną zarabiać więcej, ponieważ wiąże nas procent, który był oferowany w momencie powierzania pieniędzy bankowi. Jeżeli natomiast oprocentowanie spadnie, to możemy uznać to za zaletę długoterminowości naszej lokaty. Bank nadal będzie musiał nam wypłacić zysk w wysokości określonej podczas powierzania mu środków, pomimo tego, że w tym momencie ponosi z tego powodu stratę.

Rzeczywistość jest taka, że bardzo ciężko określić czy ulokowanie środków pieniężnych na dłuższy okres czasu będzie korzystne czy nie. Zmiany na rynku finansowym zachodzą zbyt szybko, aby je przewidzieć z wyprzedzeniem kilkunastomiesięcznym. W tym momencie należy się jednak spodziewać tego, że oprocentowanie lokat już bardziej obniżać się nie będzie. Prawdopodobnie będzie stopniowo wzrastać lub przez pewien czas utrzymywać się w miejscu. Z tego też powodu lokaty długoterminowe nie są w tym momencie zbyt dobrym wyborem.

Powiązana tematyka