Lokata – produkt znany od lat

Lokaty to nieodłączny element funkcjonowania systemu bankowego. Lokata umożliwia pozyskanie środków pieniężnych instytucjom bankowym, a klienci, którym oferowane są za to odsetki, mają wymierną motywację do powierzania swych oszczędności bankom.depozyty bankowe

Lokaty bankowe są niezwykle popularną formą oszczędzania. Klient przynosi do banku swoje środki, zobowiązuje się ich nie wypłacać z lokaty przez określony czas, a w zamian za to po upływie tego czasu bank zwraca klientowi kapitał powiększony o odsetki.

W zależności od banku oprocentowanie lokat, a więc i wysokość odsetek, może się od siebie różnić. Różni się także sposób naliczania i kapitalizacji odsetek. Czasem lokata o wyższym oprocentowaniu, a kapitalizowana np. tylko raz na kwartał może być mniej atrakcyjna od lokaty z niższym oprocentowaniem, lecz o kapitalizacji dziennej.

Najlepsze lokaty oferują swym klientom warunki korzystniejsze od reszty lokat, co przekłada się na dobre opinie klientów i ekspertów w dziedzinie finansów. To ci eksperci, pracujący w niezależnych instytucjach czy czasopismach finansowych, tworzą ranking lokat luty 2016. Taki ranking to świetna sprawa dla klienta, który może dzięki niemu zapewnić sobie swobodne porównanie lokat. Każdy z nas przecież chciałby, aby środki zgromadzone na jego lokacie były pomnażane jak najszybciej.

Jak wspomniano, istotny wpływ na odsetki ma oprocentowanie lokat, które jest ściśle uzależnione od rynkowych stóp procentowych. To właśnie rynkowe stopy procentowe wpływają na to, czy lokowanie pieniędzy w banku jest mniej czy bardziej atrakcyjne. Im wyższe są stopy procentowe, tym na większe odsetki może liczyć klient zakładając lokatę.

Powiązana tematyka