Lokata inwestycyjna sposobem na większy zysk?

Utrzymujące się od wielu miesięcy niskie oprocentowanie lokat bankowych zniechęca wielu inwestorów do takiej formy pomnażania swoich nadwyżek finansowych. Dlatego też banki starają się tworzyć alternatywne produkty inwestycyjne, pozwalające na osiąganie wyższego zysku z lokowanych środków, a jednym z popularniejszych tego rodzaju produktów jest lokata inwestycyjna.depozyty terminowe

Czym jest lokata inwestycyjna?

Lokata inwestycyjna jest formą lokaty terminowej, w której jednak kapitał jest inwestowany przez bank na rynku kapitałowym, czyli np. na giełdzie papierów wartościowych lub na rynku forex. Osiągniętymi w wyniku tych inwestycji zyskami, bank dzieli się z właścicielem lokaty po upływie okresu jej obowiązywania. W praktyce banki oferują mniej lub bardziej ryzykowne lokaty inwestycyjne. Te bardziej ryzykowne (bardzo rzadkie na rynku) wiążą się z możliwością utraty części (np. połowy) wpłaconego kapitału, zaś te bezpieczniejsze gwarantują odzyskanie całej wartości wpłaconych środków, powiększonych o odsetki, nawet jeśli inwestycje banku okazały się nietrafione. Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej zależy od szczególnych jej warunków, głównie dotyczących udziału klienta w zyskach z inwestycji oraz wielkości angażowanego kapitału na rynku finansowym. Większość ofert dotyczy jednak lokat gwarantujących zwrot 100% wartości kapitału, co wiąże się z niskim oprocentowaniem takiego depozytu.

Czy warto założyć lokatę inwestycyjną?

Banki mają różne pomysły na lokaty inwestycyjne i dlatego każda oferta ma inne wady i zalety. Jednak ich cechą wspólną jest wyższe ryzyko inwestycyjne niż w przypadku standardowej lokaty terminowej. Warto także pamiętać, że ten specyficzny rodzaj depozytów wiąże się najczęściej z długim okresem zamrożenia środków (najczęściej przez minimum 12 miesięcy), których wcześniejsze odzyskanie poprzez zerwanie umowy obarczone jest wysokimi kosztami. W większości przypadków wymagany jest także dość wysoki kapitał inwestycyjny (minimum kilka tysięcy złotych).

Inwestycyjne lokaty bankowe październik 2015 są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą bezpiecznie inwestować pieniądze i jednocześnie osiągnąć wyższy zysk niż na zwykłej lokacie. Porównanie lokat pozwala na optymalny dobór oferty, która może być mniej lub bardziej ryzykowna, a tym samym umożliwiać osiągnięcie mniejszego lub większego zysku. Warto wziąć pod uwagę fakt, że inwestorzy zatrudnieni w banku są doświadczonymi specjalistami w swojej dziedzinie i raczej zrobią wszystko, by zainwestowane pieniądze ich klientów przyniosły satysfakcjonujący zysk.

Powiązana tematyka