Konta oszczędnościowe czy lokaty bankowe?

Zarówno konto oszczędnościowe jak i lokata bankowa, to bezpieczne inwestycje będące dobrym zabezpieczeniem zgromadzonych środków oraz pewny zysk. Dość trudno jednoznacznie określić, która forma lokowania inwestycji jest lepsza. Każda ma swoje plusy i minusy. Działają na innych zasadach i dobrze się uzupełniają. Jeśli jednak zamierzamy wybrać tylko jedną z nich, musimy wziąć pod uwagę pewne zmienne.najlepsze konta bankowe

Oszczędności wpłacone na lokatę z pewnością zarobią nieco więcej. Jednak to konta oszczędnościowe dadzą większą elastyczność np. w zakresie wypłaty zgromadzonego kapitału. Jeśli więc zamierzamy wybrać pomiędzy tymi dwiema formami inwestycji stoimy prze sporym wyzwaniem. Lokata daje większy zysk, ale zamraża środki przed deklarowanym terminem wypłaty. Z kolei konto oszczędnościowe pozwala na wypłatę środków przed terminem zapadalności bez odbierania odsetek czy jakimikolwiek innymi karami ze strony banku.

Lokata – czyli „mrożenie”

Jak sama nazwa wskazuje, lokaty bankowe to produkty służące do lokowania pieniędzy na z góry określony termin. Może to być tydzień, miesiąc, rok etc. W zamian za ulokowanie określonej wysokości środków, bank oferuje umówione odsetki. Zależy to jednak od tego czy inwestor wybierze oprocentowanie stałe czy zmienne. Jest to pewny zysk, który jednak wiąże się z zamrożeniem środków. W przypadku lokaty reguły są stosunkowo proste – im dłuższy okres złożonego depozytu, tym wyższe oprocentowanie. Zmienne oprocentowanie jest podwyższane lub zmniejszane przez bank w zależności od uwarunkowań rynkowych. Jeśli natomiast sam klient zdecyduje się na wycofane środków przed terminem zapadalności lokaty, bank odda złożone oszczędności ale pomniejszone o należne odsetki od kapitału. Zależy to jednak od polityki konkretnego banku. Niektóre wypłacają same oszczędności i „konfiskują” całą wartość należnych odsetek. Niektóre wypłacają określoną ich część. Jak to wygląda w przypadku kont oszczędnościowych?

Konto oszczędnościowe – dostępność i elastyczność

Najlepsze rachunki oszczędnościowe w październiku 2014 roku działają na nieco innych zasadach niż lokaty. Podstawowa różnica to ta w zakresie dostępu do ulokowanego w inwestycji kapitału. Konto oszczędnościowe to produkt, który łączy cechy zarówno klasycznego ROR-u, jak i lokaty bankowej. Po pierwsze oferuje wyższe odsetki niż tradycyjne konto oszczędnościowo-rozliczeniowe. Z drugiej daje możliwość elastycznego zarządzania zgromadzonym w inwestycji kapitałem. Warto jednak pamiętać, że konto oszczędnościowe nie może być traktowane jak klasyczne konto osobiste. Wynika to z wprowadzonych przez bank ograniczeń. Często tylko pierwsza w miesiącu rozliczeniowym wypłata jest darmowe. Pozostałem wiążą się z ponoszeniem określonej wysokości kosztów – tzw. prowizji.

Powiązana tematyka