Jak działa lokata dynamiczna?

Wśród wielu depozytów terminowych dostępnych na rynku dość ciekawym rozwiązaniem charakteryzują się lokaty dynamiczne. W przeciwieństwie do typowych produktów oszczędnościowych nie posiadają z góry narzuconego oprocentowania, tylko takie, które rośnie wraz z kolejnnymi okresami deponowania środków i odbywa się to przeważnie co miesiąc. Takie rozwiązanie ma zarówno swoje plusy i minusy zatem, czy produkty dynamiczne są opłacalnym sposobem na oszczędzanie?lokaty bankowe

Swoboda dostępu do kapitału

To, co odróżnia lokaty bankowe dynamiczne od typowych produktów oszczędnościowych, to między innymi swoboda dostępu do kapitału. Wiadomym jest, że depozyty terminowe wymagają od deponenta zamrożenia wpłaconego kapitału na cały okres trwania umowy, a przedterminowe jej zerwanie skutkuje utratą naliczonych odsetek. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku lokat dynamicznych, które charakteryzuje swoboda dostępu do kapitału. Dynamicznie rosnące oprocentowanie pozwala deponentowi zakończyć umowę z bankiem w dowolnym momencie i otrzyma on on odsetki naliczone do miesiąca popzedzającego ten, w którym umowa została zerwana. Należy jednak pamętać, że oprocentowanie w pierwszych miesiącach jest bardzo niskie, więc zakończenie lokowania kapitału zbyt wcześnie może zwyczajnie się nie opłacać.

Zalety progresywnego oprocentowania

oszczędnościNajczęściej mamy do czynienia z oprocentowaniem stałym w przypadku lokat krótkotrminowych i zmiennym, które występuje w ofertach długoterminowych. Oprocentowanie progresywne jest bliższe zmiennemu z tą różnicą, że rośnie w równych odstępach czasu o określone jednakowe wartości, natomiast oprocentowanie zmienne może rosnąć lub maleć w zalżności od czynników gospodarczych i na skutek działań Rady Polityki Pieniężnej, czy NBP. Produkty dynamiczne dzięki temu rozwiązaniu dają pewność określonego zysku bez względu na sytuację rynkową, a przy tym nie zaburzają płynności finansowej i umożliwiają swoodny dostęp do zdeponowanych środków.

Dla kogo lokata progresywna?

Najlepsze lokaty progresywne znajdują swoich odbiorców głównie wśród inwestorów, których nie interesują typowe depozyty terminowe wymuszające zamrażanie środków i grożące utratą płuynności finansowej. Przedterminowe wypłacenie depozytu nie spowoduje utraty odsetek, a jeśli umowa zerwana zostanie w końcowych miesiącach trwania lokaty, wówczas inwestor będzie mógł liczyć na dość przyzwoite odsetki od oprocentowania. Ponieważ tego typu oferty coraz częściej pojawiają się w ofertach różnych banków, warto przeanalizować aktualny ranking lokat, aby wybrać produkt najatrakcyjniej oprocentowany i pozwalający osiągać możliwie największe zyski.

Powiązana tematyka