Czy konsolidacja kredytów pomaga w spłacie długów?

Konsolidacja kredytów to niezwykle powszechne hasło wśród klienteli banków. Kredyt konsolidacyjny opiera się na złączeniu różnych kredytów, które braliśmy, nawet, kiedy są one zaciągnięte w różnych bankach. Rozwiązanie takie jest korzystne, kiedy nie możemy poradzić sobie ze spłacaniem kilku wziętych kredytów. We wspominany sposób opłacamy jedną należność, a nie kilka, jak do tego czasu.chwilówki online

Kredyty konsolidacyjne gwarantują tym samym możliwość uiszczania pojedynczej należności, zamiast spłacania wielu należności w różnorodnych terminach. Dzięki temu dłużnik łatwiej zapamiętuje dzień spłaty poszczególnej należności i może panować nad punktualnością regulowania kredytu. Następną zaletą, jaką posiada kredyt konsolidacyjny jest fakt, że wysokość raty jest niższa niż suma rat wszelakich pożyczek, które do niedawna opłacaliśmy. Mniejsza rata kredytu jest możliwa zwłaszcza dzięki zwiększeniu terminu zwrotu pożyczki, przez co rośnie jednak ogólny koszt kredytu.

Aby konsolidacja kredytów mogła być jak najlepsza, należy pamiętać o właściwym jej dokonaniu. Do połączenia pożyczek przeważnie dochodzi bowiem podczas scalania obciążeń karty kredytowej i wysoko oprocentowanych kredytów gotówkowych. Jeśli jednak zaciągamy kredyt konsolidacyjny, aby złączyć wzięte wcześniej pożyczki, lecz bez zmiany okresu spłaty, omawiana operacja może okazać się niepotrzebna. Dzieje się tak, bowiem sama konsolidacja kredytu niesie ze sobą wyższe oprocentowanie, jakie w następstwie generuje wyższe koszty naszego kredytu. W związku z tym istotne jest, żeby kredyt konsolidacyjny obejmował termin spłaty, jaki nie narazi nas na wyższe koszty.

Formalności, jakie należy przejść przy pobieraniu prezentowanego zobowiązania, są identyczne, jak te, które przechodzimy w trakcie pobierania typowego kredytu. Przeważnie kredyty konsolidacyjne ciągną za sobą konieczność zabezpieczenia w postaci hipoteki. Posiadaczem wspominanej nieruchomości nie musimy być my sami, ale między innymi osoba z rodziny bądź znajomy. Odstępstwem jest warunek, gdy jeden z aktualnych kredytów jest zobowiązaniem hipotecznym. Poza tym bank bierze pod uwagę naszą historię kredytową. Jeśli wcześniejsze zobowiązania nie były opłacane wzorowo bank może odmówić nam przedstawionego kredytu.

Powiązana tematyka