Charakterystyka lokat progresywnych – wady i zalety

Podczas inwestycji klientela zwraca uwagę przede wszystkim na to, jaki będzie jej zarobek oraz jaka będzie płynność jej kapitału, więc warto się dowiedzieć czegoś więcej o produkcie, który powyższym kryteriom wychodzi naprzeciw, a który jest coraz popularniejszy w polskich bankach. O czym tu mowa? A no o produktach znanych jako lokaty bankowe typu progresywnego.oszczędności

Definicja lokaty progresywnej

I tak oto po pierwsze, podstawą funkcjonowania tychże jest fakt, iż aktualne oprocentowanie lokat progresywnych wzrasta wraz z czasem ich trwania, zmieniając się co miesiąc i osiągając swój maksymalny pułap po wejściu w okres zapadalności. Na pierwszy rzut oka wydaje się więc, iż są one marketingowym oszustwem, bo przecież banki kuszą interesantów najwyższą stawką odsetkową, podczas gdy ta występuje dopiero na końcu trwania umowy, ale takie spojrzenie jest mylące i błędne.

Zalety lokat progresywnych

Porównanie lokat progresywnych z innymi daje nam bowiem bardzo interesujący obraz na temat ich zalet, do których należy niewątpliwie możność naliczenia odsetek w przypadku przedterminowego i nagłego zerwania umowy (co jest niemożliwe w przypadku ofert tradycyjnych, ponieważ te wiążą się albo z utratą odsetek zarobionych dotychczas, albo jeszcze z dodatkową karą finansową), pełnowymiarowe bezpieczeństwo (wynikające z przynależności tychże lokat do ochrony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), dostępność ich we wszystkich ważnych bankach w Polsce (które ze sobą konkurują, zapewniając między innymi opłacalne oprocentowanie lokat bankowych, ale nie tylko), a także stosunkowo duże zróżnicowanie w pojedynczych parametrach zeń związanych.

Reasumując, jeśli kogokolwiek interesują takie lokaty bankowe, które cechują się bezpieczeństwem i zapewniają możliwość przedterminowego wyciągnięcia zeń kapitału, a wszystko to przy stosunkowo dużym procencie, nie powinien on zwlekać z podjęciem decyzji o zainteresowaniu się takowymi, a wręcz przeciwnie. Jeśli natomiast wyżej przedstawione przymioty wydają się nieatrakcyjne, zawsze można też zrealizować porównanie lokat progresywnych z pozostałymi, których dziś przecież nie brakuje, bo przełoży się to na wykrystalizowanie swojego spojrzenia względem sektora tego typu usług bankowych.

Powiązana tematyka